Ανόρθωση Γλουτών  

 

Η χαλάρωση και πτώση των γλουτών αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των γυναικών και οφείλεται συνήθως στην ηλικία, την απότομη απώλεια βάρους ή σε λανθασμένες τεχνικές λιποαναρρόφησης που έγιναν πάνω στον γλουτό.

  Όταν η χαλάρωση είναι μεγάλη, χρειάζονται ριζικές επεμβάσεις για να επανέλθουν και πολλές φορές να γίνουν καλύτεροι από πριν. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που εφαρμόζονται κάθε φορά για την ανόρθωση γλουτών. Η μέθοδος που τελικά θα ακολουθηθεί θα εξαρτηθεί από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε γυναίκα. Η επέμβαση μπορεί να διαρκέσει λιγότερο ή περισσότερο χρόνο ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Είναι όμως απαραίτητο να γίνεται από πλαστικό χειρουργό, ο οποίος κατέχει το αντικείμενο, γνωρίζει την ανατομία και τη γενικότερη συμμετρία της περιοχής, για να μη δημιουργηθούν δυσάρεστα αισθητικά αποτελέσματα μετά την επέμβαση.

  Η νεότερη μέθοδος της ανόρθωσης γλουτών με τη χρήση πλέγματος σιλικόνης αποτελεί μια ιδιαίτερα κομψή αισθητικά προσέγγιση στο πρόβλημα της χαλάρωσης στη περιοχή αυτή. Κατά αυτήν μέσω μίας πολύ μικρής τομής στο άνω όριο της μεσογλουτιαίας σχισμής εισάγεται η βάση ενός πλέγματος σιλικόνης τα σκέλη του οποίου απλώνονται σαν βεντάλια και κατέρχονται επί του συνόλου της περιοχής των γλουτών.

  Η αγκίστρωση αυτού του πλέγματος και η καθήλωση της βάσης του επί τα ανωτέρω οδηγεί σε θεαματική ανόρθωση των γλουτών. Η δε διαδικασία της επουλώσεως μετά το χειρουργείο μονιμοποιεί το αποτέλεσμα και το επιτείνει στους μήνες που ακολουθούν. Το χειρουργείο διαρκεί περί τη 1 ώρα και γίνεται υπό γενική αναισθησία. Μετεγχειρητικώς η ασθενής παραμένει ένα βράδυ στο νοσοκομείο.

  Η ανόρθωση γλουτών που επιτυγχάνεται με αυτή την επέμβαση διαφοροποιείται κατά πολύ από τις πρωτύτερα αναπτυχθείσες μεθόδους διότι είναι πολύ πιο ανώδυνη, καταλείπει ελάχιστες ουλές οι οποίες μετά από μερικούς μήνες εξαφανίζονται και επιτυγχάνει μοναδικό αποτέλεσμα ανόρθωσης των γλουτών κάτι που ήταν αδύνατο με τις παλαιότερες μεθόδους.