Χειρουργική Άκρας Χειρός

 

Στα πλαίσια της χειρουργικής της Άκρας Χειρός, προσφέρουμε τις ακόλουθες θεραπείες.

Αφαίρεση γαγγλίου
  Το γάγγλιο είναι μια επίκτητη νόσος των αρθρώσεων ή τενόντιων. Πρόκειται για συσσώρευση αρθρικού υγρού σε συμπαγή κάψα, η οποία είναι σκληρή, μερικές φορές επίπονη και εμφανίζεται κάτω από το δέρμα. Αυτό μπορεί να αφαιρεθεί με τοπική αναισθησία και μικρής διαρκείας επέμβαση.

Εκτινασσόμενο δάχτυλο
  Η πάχυνση των ζωνών των καμπτήρων τενόντων προκαλεί σοβαρή μείωση της ολίσθησης των τενόντων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση του τρεμάμενου δάχτυλου. Η θεραπεία είναι η διάσπαση της συγκεκριμένης ζώνης.

Σύνδρομο καρπιαίου, ωλένιου σωλήνα και τενοντοθυλακίτιδες π.χ. de Quervain
  Τα σύνδρομα στένωσης μπορεί να είναι πολύ επώδυνα. Δυνατόν να είναι συγγενή ή να οφείλονται σε επαγγελματικούς λόγους, στην προχωρημένη ηλικία, σε όγκους, σε τραύμα ή σε ρευματική νόσο. Η θεραπεία είναι καταρχήν συντηρητική με ενέσεις. Εάν η θεραπεία δεν αποδώσει τότε η λύση είναι το χειρουργείο.

Νόσος Dupuytren
  Πάχυνση και ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης και παραμόρφωση σε ένα ή και σε περισσότερα δάχτυλα. Αυτή μπορεί να είναι επώδυνη και να οδηγήσει στην δυσκαμψία των δακτύλων. Η χειρουργική αφαίρεση της παλαμιαίας απονεύρωσης με επέκταση στα προσβεβλημένα δάκτυλα είναι η θεραπεια επιλογης.