Αποκατάσταση Μαστού  

 

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός κακοήθης όγκος των γυναικών. Συμφωνα με τις τρέχουσες στατιστικες 10% των γυναικων εχουν κινδυνο να ασθενησουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η ασθένεια μπορεί να ανιχνευθεί με εξετάσεις και να αντιμετωπισθεί σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η ίαση της νόσου αυξήθηκε σημαντικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αρκεί η διατήρηση του στήθους σε συνδυασμό με την κατάλληλη χημειοθεραπεία και τις θεραπείες ακτινοβολίας. Πιο σπάνια πλέον προχωρούμε στην αφαίρεση στήθους.

  Μετά την ολοκλήρωση των θεραπειών μπορούν οι ασθενείς να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του μαστού. Η επιθυμία των ασθενών για την αποκατάσταση του μαστού μετά από επέμβαση έχει αυξηθεί. Εκτός από τις συμβατικές μεθόδους με τοπικούς κρημνούς ή εμφυτεύματα, νέες προοπτικές έδωσε η αποκατάσταση με αυτόλογο ιστό (μισχωτό ή ελεύθερο κρημνό).

  Προσφέρουμε όλες τις μεθόδους της επανορθωτικής χειρουργικής του μαστού. Αυτά περιλαμβάνουν την αποκατάσταση με διατατήρες, εμφυτεύματα, ή με αυτόλογο ιστό (μισχωτό ΤΡΑΜ ή ελεύθερο κρημνό Diep). Η μικροχειρουργική μεταμόσχευση ιστού από το κάτω μέρος της κοιλιάς (Diep ή ΤΡΑΜ) προσφέρει στον ασθενή πιο φυσική μορφή και μεγάλης διάρκειας αποτελέσματα.