Διόρθωση Ουλών  

 

Η θεραπεία των ουλών χωρίζεται σε δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος περιλαμβάνει την πρόληψη αμέσως μετά το χειρουργείο και το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει την διόρθωση υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΛΩΝ

  Μετά το πρωταρχικό στάδιο της θεραπείας, οι ασθενείς λαμβάνουν οδηγίες για την φροντίδα των ουλών με σκοπό την αποφυγή υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών. Εδώ, η τακτική χρήση των ειδικών αλοιφών για ουλές καθώς και η χρήση επιθεμάτων σιλικόνης είναι απαραίτητη. Εάν εξακολουθεί για εβδομάδες η ερυθρότητα και ο κνησμός της ουλής απαιτούνται περαιτέρω τεχνικές, όπως η χρήση ενέσιμων κορτικοστεροειδών στην ουλή και η θεραπεία πίεσης με την βοήθεια ελαστικών ρούχων. Οι θεραπείες αυτές διαρκούν, ανάλογα με τη διαδικασία επούλωσης, αρκετούς μήνες.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΗΛΟΕΙΔΩΝ ΟΥΛΩΝ

  Μια ουλή ποτέ δεν μπορεί να αφαιρεθεί εντελώς, ωστόσο μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Σε απλές περιπτώσεις, αρκεί η τελευταία κοπή και ραφή του τραύματος. Συνήθως όμως είναι αναγκαία η εφαρμογή ειδικών τεχνικών συρραφής καθώς και η μεταμόσχευση ιστών/δέρματος.