Επανορθωτική χειρουργική  

 

Τραυματισμοί, ασθένειες ή εκτεταμένη αφαίρεση όγκου μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλα ελλείμματα στους ιστούς με αποτέλεσμα την μη σύγκληση τους.

Η επανορθωτική πλαστική χειρουργική μπορεί να επέμβει τόσο χειρουργικά όσο και συντηρητικά για την επούλωση αυτών.

  Στους μεγάλους τραυματισμούς δημιουργούνται ελλείμματα και σε βαθύτερες δομές των ιστών, όπως αιμοφόρα αγγεία, νεύρα, τένοντες, αρθρώσεις. Ομοίως, ένα ανοιχτό κάταγμα, το οποιο δεν καλύπτεται πλέον από μαλακούς ιστούς, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή λοίμωξη των οστών.

Στην περίπτωση καρκίνου η ριζική χειρουργική αφαίρεση του όγκου δημιουργεί μεγάλα ελλείμματα.
 
  Αν αυτό δεν είναι δυνατόν να κλείσει συμβατικά, τότε χρησιμοποιείται η τεχνική του κρημνού δηλ. μεταφορά ιστού από κάποιο άλλο μέρος του σώματος στην περιοχή του ελλείμματος με την χρήση μικροχειρουργικής.

  Ακόμα και μετά από ορθοπεδικές επεμβάσεις μπορεί να επέμβει η πλαστική επανορθωτική χειρουργική για γρήγορη και με ελάχιστες ουλές επούλωση.